Per què un caixer d'efectiu?

Els calaixos de gestió d'efectiu són una eina molt interessant pels avantatges que impliquen, com són: control de l'efectiu, detecció de bitllets falsos, robatoris, higiene -en no tocar diners les persones que atenen al públic-, etc.

OS Sistemes ja va presentar aquesta solució a la fira Alimentària 2012, i tenim una experiència d'anys i centenars d'instal·lacions en botigues d'alimentació que ens fan sortir un pas més endavant que els nostres competidors, en un moment on hi ha molts caixers i models en el mercat.

Factors a tenir en compte

Per treballar amb aquests caixers, en el món de l'alimentació hi ha molts factors a tenir en compte que nosaltres ja dominem:

  • On ubicar el caixer, quants necessito per al meu negoci, i disseny del mobiliari per adaptar-los
  • Activar o no la moneda de cèntim d'euro
  • Els nivells de canvi que necessito per a l'òptim rendiment del caixer
  • Realitzar neteges periòdiques i un manteniment adequat del caixer

Cashlogy SAFE
Solució amb sensors del Stacker
Extracció/Neteja Mòdul Admissió de Billets
Neteja Bulk
Spot Cashlogy
Neteja sensor TR1 POS1500
Extracció bitllet transport POS1500
Neteja mòdul admissió
Neteja mòdul H2 (mòdul monedes)
Com fer la recaptació del Cashlogy amb el TPV-POS
Com fer el fons de caixa amb el Cashlogy