Ajuts del Kit Digital

A qui va dirigit

Els requisits per ser beneficiari del Kit Digital són:

 • Ser una petita empresa, microempresa o autònom.
 • Complir els límits financers i efectius que defineixen les diferents categories.
 • Estar en situació d'alta i tenir l'antiguitat mínima que estableix la convocatòria.
 • No tenir situació d'empresa en crisi.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries davant la Seguretat Social.
 • No estar subjecte a cap ordre de recuperació pendent per part de la Comissió Europea que hagi declarat ajut il·legal i incompatible amb el mercat comú.
 • No incórrer en cap de les prohibicions previstes a l'article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • No superar el límit d'ajuts de minimis (de petita quantitat).

Imports per segments

Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats.

 • Import bo digital: 12.000 €

Segment II. Petites empreses o microempreses d'entre 3 i 9 empleats.

 • Import bo digital: 6.000 €

Segment III. Microempreses d'entre 1 i 2 empleats i persones en situació d'autoocupació.

 • Import bo digital: 2.000 €

Primers passos

Registra't al web del Kit Digital: https://www.acelerapyme.gob.es/registro-pyme.

A continuació has de passar el Test de diagnòstic digital per conèixer el grau de digitalització de la teva empresa: https://acelerapyme.es/quieres-conocer-el-grado-de-digitalizacion-de-tu-pyme.

Més informació

Accedeix a les Bases reguladores de la concessió d'ajuts per la digitalització.

Per a més informació, pots accedir al web del Kit Digital: https://www.acelerapyme.gob.es/ca/kit-digital.